ProPharma24.pl
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Z dniem 25 maja 2018r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”).

Nowa regulacja uszczegóławia zasady przetwarzania danych osobowych powierzanych Propharma Sp. z o.o. w związku ze świadczeniem usługi dostępu do konta w naszym sklepie internetowym www.propharma24.pl oraz subskrypcją newslettera.

1. Administratorem danych osobowych jest Propharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Trzcinowa 27, 02-446 Warszawa.

2. Kontakt z osobą realizującą w Propharma Sp. z o.o. zadania inspektora ochrony danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: iodo@pro-pharma.pl lub pisemnie na adres administratora danych z dopiskiem „inspektor ochrony danych osobowych”.

3. Dane osobowe zbierane są w celu :
a)    realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej „rozporządzeniem”),
b)    marketingu bezpośredniego administratora,
c)    w celach wyrażonych już zgód na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a rozporządzenia,
d)    dochodzenia roszczeń z tytułu realizacji zamówienia na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f rozporządzenia.

4. W celu realizacji zamówienia dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom świadczącym na rzecz sprzedawcy usługi związane z realizacją zamówienia, w szczególności w zakresie dochodzenia należności, wystawiania i dostarczania faktur, badań jakości obsługi związanych z realizacją zamówienia oraz jakości oferowanych produktów i usług.

5. Dane osobowe będą przechowywane:

a)    dla celu wskazanego w pkt 3a – przez okres  10 lat po zrealizowaniu zamówienia,
b)    dla celów wskazanych w pkt 3b i 3c – przez okres 10 lat po zrealizowaniu zamówienia,
c)    dla celów wskazanych w pkt 3d – do czasu zaspokojenia roszczeń.

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia.

9. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym  do realizacji zamówienia. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b rozporządzenia. Konsekwencją odmówienia podania danych jest brak możliwości realizacji zamówienia.

10. Wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne. Można odwołać każdą ze zgód, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, w dowolnym momencie.

11. Dane osobowe będą podlegały profilowaniu, tj. zautomatyzowanemu przetwarzaniu danych osobowych, wyłącznie dla celów marketingu bezpośredniego sprzedawcy, w tym przygotowania zindywidualizowanej oferty na podstawie osobistych preferencji, przy czym przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.

W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania naszych wiadomości, co spowoduje usunięcie danych z naszej bazy.

propharma24 do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium